Deutschland 58553 Halver, Stichter Weide 1 Tel. +49 (0) 2353 699 88 - 0

Polen 19-400 Olecko, Jaśki 18C Tel. +48 87 520 08 00

 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych  - Spółkę SILVAN sp. z o.o., Jaśki 18C, 19-400 Olecko

dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Spółki. Dokument udostępniany jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie Spółki pokój 103.